Nästa lydnasprov

Nästa lydnadsprov äger rum den 1 maj 2007, mer information kommer senare.