Årsmöte

Kom till Jägarhyddan den 18 februari 2007 då årsmötet äger rum klockan 13.00. Eventuella motioner till årsmötet ska lämnas till ordförande senast den 1 februari.