Bli medlem

 

 

 Alla är välkomna att bli medlemmar hos NLKK!

gänget

Medlemskap kostar 150 kronor. För medlem 2 från samma familj och ungdom upp till 18 år är medlemsavgiften 60 kronor. Medlemsavgiften gäller per kalenderår, dvs. från 1/1 – 31/12.

Instruktioner:

1.      Fyll i dina personuppgifter i formuläret här till höger och klicka på knappen Skicka.
2       Sätt sedan in medlemsavgiften till plusgiro: 39 62 07-3, betalningsmottagare NLKK. Ange ditt namn på första raden och sedan Medlemsavgift och medlemsår (ex. 2013) på den andra raden.

Vi registrerar din inbetalning.  Eventuella frågor kan du maila kassor@nlkk.se.

Jag anmäler mig som medlem i NLKK:


För våra medlemmar:

Som medlem i NLKK kan du anmäla dig till klubbens aktiviteter såsom hundkurser och tävlingar. Du kan också välja att engagera dig i klubbens olika arrangemang. Vi har t.ex. en utbildningskommiteé och en tävlingskommitté.

Gå gärna med i NLKKs facebookgrupp! Här kommunicerar vi medlemmar med varandra.

Mot uppvisande av medlemskort får du rabatt i dessa butiker:

Norrtälje Zoo – 10 % rabatt på hundtillbehör (ej foder).
Adress: Lilla Brogatan 7 i Norrtälje, vid Lilla Torget.