NLKK Klubbmästerskap

ralylydnads km 1

Varje höst håller NLKK klubbmästerskap (KM) i rallylydnad och lydnad. Anmälan till NLKK klubbmästerskap görs direkt till NLKK  via e-post erika.persson@nlkk.se

Statuter för NLKKs klubbmästerskap

 • Deltagarna skall vara medlemmar i NLKK, de behöver inte tävla officiellt för klubben.
 • Alla deltagare i rallylydnad tävlar i en gemensam s.k. öppen klass med kopplad hund, banan innehåller roliga överraskningar.
 • Om fler slutar på samma poäng skall de skiljas åt genom en separat runda på endast 4-5 skyltar. Dessa skyltar är hemliga fram till banvandringen.
 • Om det finns möjlighet skall även domare, skrivare och tävlingssekreterare kunna deltaga.
 • I lydnaden har vi följande moment:
  fritt följ (klass 2),
  inkallning (klass 2),
  metallapport (klass 3),
  sitt/ligg/stå under gång (elit),
  hopp (klass 1),
  platsliggning (klass 1)
  tävlingsledaren promenerar framför hundarna en gång.