NLKK Klubbmästerskap

ralylydnads km 1

Varje höst håller NLKK klubbmästerskap (KM) i rallylydnad och lydnad. Anmälan till NLKK klubbmästerskap görs direkt till NLKK  via e-post erika.persson@nlkk.se

Statuter för NLKKs klubbmästerskap

 • Deltagarna skall vara medlemmar i NLKK, de behöver inte tävla officiellt för klubben.
 • Alla deltagare i rallylydnad tävlar i en gemensam s.k. öppen klass med kopplad hund, banan innehåller roliga överraskningar.
 • Om fler slutar på samma poäng skall de skiljas åt genom en separat runda på endast 4-5 skyltar. Dessa skyltar är hemliga fram till banvandringen.
 • Om det finns möjlighet skall även domare, skrivare och tävlingssekreterare kunna deltaga.
 • I lydnaden har vi följande moment:
  Fritt följ (klass 1),
  Sitt under marsch (startklass),
  Apportering (Startklass),
  Sändande runt kon (klass 1),
  Inkallning med ställande (klass 2), någon form av störning förekommer
  Sitt i grupp (klass 1)