Betala tävlingsavgift

Betala din tävlingsavgift

Här får du betalningsinformation för tävlingar som hålls av NLKK. Ska du tävla i en tävling som inte
hålls av NLKK får du söka upp betalningsinformation på SBK Tävlings webbsida.

Plusgiro

Du kan betala in din tävlingsavgift till plusgiro: 39 62 07-3, betalningsmottagare NLKK. Ange ditt namn på första raden och sedan tävlingens datum på den andra raden.