Rallylydnad 2

Ingen kurs våren -22

Mål/Syfte

Alla ska känna till och kunna utföra momenten i fortsättningsklass

Teori/praktik

SBK:s momentbeskrivningar.

Kurstillfällen:

Dag:

Tid: kl 18.00 – 20.00

Kursavgift:

900:-

Kursledare:

Ledare Liss-Britt Elegård, hjälpledare Christina Nyström Holmestad.

Övrigt:

Kursen bedrivs som studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet. Max sex ekipage (minst tre). Ta med koppel, vatten, liggunderlag till hunden. Fika till dig själv. Vi är utomhus håller minst 2 meters avstånd till varandra

Kursanmälan skickas via formuläret nedan till Liss-Britt Elegård eller skicka e-post till liss@stalt.se.

Fyll i formuläret för kursanmälan. För att delta i kursen behöver anmälan vara hos oss senast den …..och kursen ska vara betald senast den …..

För att delta i våra kurser ska du vara medlem i NLKK. Läs mer på fliken Bli medlem

Vi ber dig också ta del av våra vaccinationsregler på sidan Vaccinationsregler NLKK

Betala din kursavgift

Sätt in din kursavgift till bankgiro 5425-0154, betalningsmottagare NLKK. Ange ditt namn på första raden och sedan Rallylydnad nybörjare på den andra raden.


Kursanmälan (grundkurs)

OBS! Anmälan är bindande.

Dataskyddsförordningen

GDPR Dataskyddsförordningen är en ny EU-förordning som gäller som lag i Sverige och ersätter PUL –personuppgiftslagen.

För att administrera kurser måste deltagarlistor upprättas som innehåller personuppgifter. När du går kurs hos oss måste du därför enligt den nya förordningen lämna ditt samtycke att vi kan använda dina personuppgifter.

Kursanmälan

Med min kursanmälan ingår jag ett avtal med NLKK vilket innebär att jag accepterar och godkänner att ovanstående uppgifter kommer att användas av NLKK för upprättande av deltagarlistor samt till underlag för aktivitetsbidrag från Studiefrämjandet.