Årsmöte -21

Då det är beslutat att vi ej kan hålla något årsmöte pga rådande pandemi så fortsätter samtliga förtroendevalda sitt arbete ytterligare ett år. Både SKK och våra medlemmar har förespråkat denna lösning.

Verksamhetsberättelse samt balans-och resultatrapport för 2020 har utarbetats som vanligt. Likaså har revision skett. Verksamhetsplan och budget för 2021 har lagts. Detta sänds till STOKK/SKK.

Kommentarer är stängda.