Utbildningskommittén ansvarar för att planera och koordinera kurser, fortbildningar och temakvällar. De vill gärna ha en fjärde medlem, så anmäl gärna ditt intresse att hjälpa till i detta viktiga arbete!

Liss-Britt Elegård: 070-3362219 / liss@stalt.se

Helene Svensson: helenesvensson5@hotmail.com

Ann-Charlotte Zetterlund: 073-9854856/ann_chaz@live.se