Klubbrabatt på Granngården

Klubbrabatt på Granngården försvinner nu vid nyår.

Protokoll

Styrelsen har tagit beslut om att protokoll från styrelsemöten ej skall publiceras på hemsidan. Om någon vill ta del av tidigare protokoll från styrelsemöte kontakta styrelsen.