Anmäl er på kurs

Nu finns det kurser att anmäla sig på.

NLKK ska låta trycka nya medlemskort

Har du en bild på din hund, sänd den till juryn! Bästa foto kommer i tryck på de nya medlemskorten. Maila fotot till jensgrandinson@hotmail.com färe den 1 mars 2007.