Allmän lydnad med inriktning på tävlingslydnadens startklass

Mål

Att ge färdigheter så att man kan starta i lydnadsklassens startklass.

Skapa en god kontakt mellan förare och hund.

Syfte

Att förare och hund har ett gott samarbete i utförandet av de olika momenten i startklassen.

lydnad chäfer (2)

Kurstillfällen

 

Datum för nästa kursstart

 

Kursavgift

700 kronor

Kursledare

 

 Kursinnehåll praktiskt

Genomgång och inlärning av momenten i startklass.

Kursinnehåll teoretiskt

Regler för lydnadsprov

Övrigt

Kursen kräver träning mellan varje kurstillfälle.

Fyll i formuläret för kursanmälan. Kursen drivs som studiecirkel. Antal platser är begränsat. För att delta i våra kurser ska du vara medlem i NLKK. Bli medlem och betala in medlemsavgift i samband med kursanmälan. Kursavgift och medlemsavgift (150 kronor) betalar du in på klubbens plusgiro 39 62 07-3 efter att din plats bekräftats av kursledaren.

Kursanmälan

Kontakt

Kursanmälan skickas via formuläret eller vid eventuella frågor maila christina.nystrom@nlkk.se  


Betala din kursavgift

Plusgiro

Sätt in din kursavgift till plusgiro: 39 62 07-3, betalningsmottagare NLKK. Ange ditt namn på första raden och sedan Tävlingslydnad på den andra raden.