Viltspår

Viltspår – Grundkurs med teori och spår

Mål

Hunden ska efter avslutad kurs klara av att i ett (helst) lugnt tempo följa ett spår som har vinklar och bloduppehåll och till sist finna en klöv. Spårträningen ska stärka samarbetet mellan hund och förare. Hunden ska lära sig att arbeta koncentrerat och spårnoga.

Syfte

Kursen ger en bra grund för den som i framtiden vill starta på viltspårprov, eller utbilda sig och hunden till eftersöksekipage.

Kurstillfällen

Om det är långt till nästa kurs- gå med i Facebook-gruppen viltspår med NLKK: https://www.facebook.com/groups/1661444617228962/

Ingen kurs under hösten 2017.

Kursen omfattar fem kurstillfällen. Två av dessa äger rum i Rö IF en vardagskväll. Tre kurstillfällen äger rum en lördag eller söndag utanför Norrtälje.

Datum för nästa kursstart

Preliminärt den 13 april 2018.

Kursavgift

1000 kronor.

Kursledare

Jackis och Joakim Lannek

Kursinnehåll

Vi inleder med att träna hundarna i att markera blod, klöv och andra delar från klövvilt, för att sedan bygga på med kortare spår. Vi lägger fokus på hundens spårnoggrannhet och förmåga att markera och på att visa föraren hur man kan arbeta för att hjälpa sin hund att bli en duktig spårhund. Vi diskuterar de vanligaste felen och problemen med spårhundsförare och inlärning av spår. Vi går också igenom utrustning, vad ett eftersök är och reglerna för viltspårprov. Vi kommer att erbjuda skottprov med hagelgevär. Vi förväntar oss att ekipagen tränar mellan kurstillfällena.

Avslutning

För den som efter kursens slut önskar genomföra ett anlagsspår, hjälper vi gärna till. Den extra kostnaden, oftast 300 kr, ingår INTE i kursavgiften, och betalas direkt till domaren. För den som önskar och fått ett godkänt resultat på anlagsspåret, är kvalificerad till öppenklass-träning för vidare avancemang i tävlingsformen viltspår.
Om det finns intresse kan vi efter kursen ordna en träningsgrupp med inriktning viltspår.

Övrigt

Fyll i formuläret för en intresseanmälan. Kursen drivs som studiecirkel. Antal platser är begränsat. För att delta i våra kurser ska du vara medlem i NLKK. Bli medlem och betala in medlemsavgift i samband med kursanmälan. Kursavgift och medlemsavgift (150 kronor) betalar du in på klubbens plusgiro 39 62 07-3 efter att din plats bekräftats av kursledaren.

Ta med

Om du har sele eller spårhalsband och spårlina kan du ta med det, men det finns annars att låna. Om det är varmt väder, ta med vatten till hunden. Till kurstillfällena utanför Norrtälje är det bra att ha med fika.

Nedan är det härliga gäng som gick viltspårkursen under våren 2017. Kursledare Jackis i bakgrunden.
gänget

Kontakt

Jackis Lannek

E-post: jackis.lannek@nlkk.se

Mobil: 070 – 6367103

Viltspårkurs – fortsättning (öppen klass)

Mål

Att efter kursen klara av ett spår i öppen klass.

Syfte

Kursen syftar till att bygga upp hundens och förarens erfarenheter av olika svårigheter som förekommer under viltspår. Kursen syftar också till att öva upp hundens uthållighet i spårarbete och i att lära föraren vad man ska tänka på som hundförare.

Kurstillfällen

Kursen omfattar fyra tillfällen cirka varannan vecka. Kursen sker under helgdagar och du förväntas ha tränat mellan tillfällena. Räkna med en heldag per kursdag.

Datum för nästa kursstart

Maj 2018.

Kursavgift

2000 kronor.

Kursledare

Jackis och Joakim Lannek.

Kursinnehåll

Denna kurs riktar sig till dig som har en hund som klarar av viltspår på anlagsklassnivå. Du behöver inte ha startat anlagsklass, men din hund ska vara så tränad att den bör klara ett anlagsklasspår. Vi tränar på lite äldre spår, på vinklar och bloduppehåll. Vi tränar på att hunden ska kunna fokusera på att fortsätta spårarbetet efter skott. Vi går igenom hur man planerar utbildning av en spårhund. Vi övar hunden att markera spårstart.

Övrigt

Vi genomför kursen som studiecirkel. Max sex deltagare per grupp. För att delta i våra kurser ska du vara medlem i NLKK. Bli medlem och betala in medlemsavgift i samband med kursanmälan. Kursavgift och medlemsavgift (150 kronor) betalar du in på klubbens plusgiro 39 62 07-3 efter att din plats bekräftats av kursledaren.

Medtag

Spårsele/spårhalsband och spårlina. Vatten till hunden. Gärna en filt för hunden att ligga på under pauserna. Matsäck.

Kontakt

Jackis Lannek

E-post: jackis.lannek@nlkk.se

Mobil: 070 – 6367103


Intresseanmälan/frågor om kurserna

Betala din kursavgift

Plusgiro

Betala kursavgiften till plusgiro: 39 62 07-3, betalningsmottagare NLKK. Ange ditt namn på första raden och sedan Spårkurs på den andra raden.