Vardagslydnad

21751888_1741471219487426_4732167560421004281_n
Mål

Skapa en god kontakt mellan förare och hund, samt en lust att arbeta tillsammans.

Syfte

Att föraren är trygg och har bra kontakt med sin hund i vardagen.

Kurstillfällen

Tisdagar 3/9, 10/9, 17/9, 24/9 och 1/10

Kursavgift

800 kronor.

Kursledare

Jackis Lannek

Kursinnehåll praktiskt

Under de teoretiska delarna av kursen pratar vi om vår relation med hunden och de olika roller vi kan ha i vårt hundägarskap. De praktiska momenten har fokus på sådant som vi har nytta av i vardagen, så som sitt/ligg, stanna kvar, gå fint, hundmöten, hälsa-träning, inkallning och avledning. Vi ger också tips på hur vi kan aktivera våra hundar i vardagen.

Övrigt

Kursen drivs som studiecirkel. Antal platser är begränsat.

Fyll i formuläret för kursanmälan. För att delta i kursen behöver anmälan vara hos oss senast den 15 augusti och kursen ska vara betald senast den 27 augusti! Kursavgiften betalar du in på klubbens plusgiro 39 62 07-3

För att delta i våra kurser ska du vara medlem i NLKK. Medlemsavgiften ska också vara betald senast två veckor före kursstart. Läs mer på fliken ”Bli medlem

Dataskyddsförordningen:

Dataskyddsförodningen är en ny EU-förordning som gäller som lag i Sverige och ersätter PUL –personuppgiftslagen.

För att administrera kurser måste deltagarlistor upprättas som innehåller personuppgifter. När du går kurs hos oss måste du därför enligt den nya förordningen lämna ditt samtycke att vi kan använda dina personuppgifter. Kryssa för medgivande i rutan för detta i anmälningsformuläret nedan.

Kursanmälan

Med min kursanmälan ingår jag ett avtal med NLKK vilket innebär att jag accepterar och godkänner att ovanstående uppgifter kommer att användas av NLKK för upprättande av deltagarlistor samt till underlag för aktivitetsbidrag från Studiefrämjandet.

Medtag

Koppel, belöning (godis/leksak), vattenskål, handduk och ev. täcke.

Kontakt

Kursanmälan skickas via formuläret ovan, frågor skickas till Jackis Lannek: jackis.lannek@nlkk.se


Betala din kursavgift

Plusgiro

Sätt in din kursavgift till plusgiro: 39 62 07-3, betalningsmottagare NLKK. Ange ditt namn på första raden och sedan Allmänlydnad på den andra raden.