Här spåras det för fullt!

Se även temakvällar viltspår.

Viltspår – Grundkurs med teori och spår

Mål

Hunden ska efter avslutad kurs klara av att i ett (helst) lugnt tempo följa ett spår som har vinklar och bloduppehåll och till sist finna en klöv. Spårträningen ska stärka samarbetet mellan hund och förare. Hunden ska lära sig att arbeta koncentrerat och spårnoga.

Syfte

Kursen ger en bra grund för den som i framtiden vill starta på viltspårprov, eller utbilda sig och hunden till eftersöksekipage.

Kurstillfällen

I våras blev det två grundkurser, men under hösten erbjuder vi inte någon grundkurs i viltspår!
Gå gärna med i Facebook-gruppen viltspår med NLKK: https://www.facebook.com/groups/1661444617228962/

Datum för nästa kursstart

Troligen våren 2023

1200 kr

Kursledare

Jackis och Joakim Lannek

Kursinnehåll

Vi inleder med att träna hundarna i att markera blod, klöv och andra delar från klövvilt, för att sedan bygga på med kortare spår. Vi lägger fokus på hundens spårnoggrannhet och förmåga att markera och på att visa föraren hur man kan arbeta för att hjälpa sin hund att bli en duktig spårhund. Vi diskuterar de vanligaste felen och problemen med spårhundsförare och inlärning av spår. Vi går också igenom utrustning, vad ett eftersök är och reglerna för viltspårprov. Vi kommer att erbjuda skottprov. Vi förväntar oss att ekipagen tränar mellan kurstillfällena.

Övrigt

Kursen drivs som studiecirkel med Studiefrämjandet som anordnare och NLKK som utförare. Antal platser är begränsat till sex ekipage per kursomgång. För att delta i våra kurser ska du vara medlem i NLKK. Se Bli medlem . Vi ber dig också ta del av våra vaccinationsregler på sidan Vaccinationsregler NLKK.

Kursavgiften betalar du in på klubbens bankgiro 5425-0154 efter att kursledaren har bekräftat att du kommit med på kursen. Dock senast en vecka före kursstart. Betala till bankgiro 5425-0154, betalningsmottagare NLKK. Ange ditt namn på första raden och sedan Spårkurs grund på den andra raden. Du ska också ha betalt medlemsavgiften till oss innan kursstart.

Ta med

Om du har sele eller spårhalsband och spårlina kan du ta med det, men det finns annars att låna. Om det är varmt väder, ta med vatten till hunden. Ta gärna med fika till dig själv.

Kontakt

Jackis Lannek: jackis.lannek@nlkk.se / 070 – 636 71 03


Kursanmälan (grundkurs)

OBS! Anmälan är bindande.

Dataskyddsförordningen

GDPR Dataskyddsförordningen är en ny EU-förordning som gäller som lag i Sverige och ersätter PUL –personuppgiftslagen.

För att administrera kurser måste deltagarlistor upprättas som innehåller personuppgifter. När du går kurs hos oss måste du därför enligt den nya förordningen lämna ditt samtycke att vi kan använda dina personuppgifter.

Kursanmälan

Med min kursanmälan ingår jag ett avtal med NLKK vilket innebär att jag accepterar och godkänner att ovanstående uppgifter kommer att användas av NLKK för upprättande av deltagarlistor samt till underlag för aktivitetsbidrag från Studiefrämjandet.


Temadag/kväll med sikte på öppen klass viltspår

Mål

Att efter de olika temakvällarna bli bättre på att få hunden att klara vissa klurigheter som förekommer i provspår, eller som kan dyka upp under ett spårarbete.

Syfte

Temadagarna/kvällarna syftar till att bygga upp hundens och förarens erfarenheter av olika svårigheter som förekommer under viltspår. Hunden får träning i problemlösning och föraren får tips om vad man ska tänka på för att stötta hunden utan att hjälpa för mycket.

Tillfällen

Inga tider spikade, vi söker mark för att i första hand kunna genomföra en temadag om krångliga vinklar. Andra teman vi hoppas kunna erbjuda är korsande spår och startrutor. 

Avgift

150 kronor per ekipage och tillfälle. Betala med Swish på plats, men du måste ha föranmält dig innan då antalet platser är begränsat.

Ledare

Jackis och Joakim Lannek.

Innehåll

Temadagarna/kvällarna riktar sig till dig som har en hund som har godkänt viltspårprov på anlagsklassnivå. Vi tränar på några specifika svårigheter man råkar ut för i öppenklasspår. 

Övrigt

Tematillfällena kommer att genomförs med Studiefrämjandet som anordnare och NLKK som utförare. Antal platser är begränsat till sex ekipage per tillfälle. För att delta i våra aktiviteter ska du vara medlem i NLKK. Se under Bli medlem   hur du bli medlem. Avgiften betalar du in efter att ledarna har bekräftat att du kommit med på temadagarna/kvällarna, eller med Swish på plats.

Ta med

Spårsele/spårhalsband och spårlina. Vatten till hunden. Gärna en filt för hunden att ligga på under pauserna. Fika.

Kontakt

Jackis Lannek: jackis.lannek@nlkk.se / 070 – 6367103