photo of person touching brown puppy

Vaccinationsregler NLKK

Till oss är alla friska och vaccinerade hundar välkomna. Vi vill att det ska kännas tryggt att delta på våra aktiviteter. Vi inför även säkerhetsåtgärder när det gäller hundar som kommer från vissa andra länder.

Hundar som kommer från Ryssland och länder i östra Europa måste ha tillräckligt med antikroppar mot rabies. Du som har en hund från Ryssland eller östra Europa måste därför visa upp provsvar från ett svenskt ackrediterat laboratorium att din hund har tillräckligt med antikroppar mot rabies innan den får delta på våra aktiviteter.

Hundar som förts in från andra länder ska ha varit i Sverige under minst fyra månader innan de får delta i våra aktiviteter. Skälet till detta är att ca 60% av de hundar som är provtagna vid införseltillfället saknar antikroppar mot rabies. Rabies är en dödlig sjukdom som kan ha en lång inkubationstid, i extremfall upp till ett år. Sedan 2018 har elva hundar i Sverige misstänkts ha rabies och alla de hundarna har kommit från andra länder. Rabies är inte den enda sjukdomen vi riskerar att få in – även leishmaniasis, leptospiros och brucellos är allvarliga sjukdomar.

Oseriös handel med hundar är ett stort problem som inte bara medför risk för att dödliga sjukdomar kan komma till Sverige. Haneln medför också lidande för hundarna. Om du vill köpa en hund från ett annat land bör du:

1. Besöka uppfödaren och med egna ögon se hur uppfödningen gått till.

2. Om det är sk gatuhundar, besöka anläggningen de kommer från och kanske även ta kontakt med lokala veterinär myndigheter om hur djurskydd och djurhälsa ser ut på den aktuella anläggningen.

3. Endast ta in hundar som är registrerade i Traces. Du ska vara registrerad som importör, säljaren som exportör och du ska kunna se hälsointyget i Traces.

4. Om hunden kommer från ett land där rabies finns kan valpen inte vara yngre än som yngst fyra månader. De ska vara 12 veckor när de får vaccinationen, sedan tar det 21 dagar för antikroppar att utvecklas.

Läs mer om sjukdomar på http://www.sva.se

Läs mer om krav vid import på http://Resor och handel med hundar mellan länder-Jordbruksverket.se

Läs mer om smuggelhundar på http://Hundsmuggling-Tullverket.se