Besök på SKK:s museum 8 mars

Så här i ruskvädret kan det kanske vara motiverat med en inomhusaktivitet så som ett besök på SKK:s museum och bibliotek 8 mars kl 13

Vi besöker SKK i Rotebro och Svenska Kynologiska Akademin som sköter konstsamling och bibliotek.
Se här för mer info.

Anmälan till kassor@nlkk.se senast 4 mars.
Medlemsavgift NLKK ska vara betald.