Årsmöte 21/2 kl.11.00

Hjärtligt välkomna på årsmötet!

dagordning årsmöte 2016

Verksamhetsberättelse NLKK 2015 version 2

Verksamhetsplan NLKK 2016 till årsmötet

Motion angående möjlighet till samarbete med Iris Kristinsdottir