PM för rallylydnadstävling 27 juni

PM för NLKKs inofficella rallytävling alla klasser 27 juni