Klubbmästerskap 27 oktober

Diana rally

Anmäl dig till tavling@nlkk.nu

Statuter för Lydnads KM

 • Alla som är medlemmar i klubben är välkomna oavsett tävlingserfarenhet.
 • Löptikar får starta men då sist. KM hålls på hösten vilket meddelas i verksamhetsplanen för kommande år.
 • Vid tre inteckningar från samma ekipage tillfaller vandringspriset ekipaget.
 • Om den som är tävlingsledare vill ställa upp i KM skall den också beredas plats. Domaren håller då i gruppmomenten och annan TL utses för de ekipaget.
 • Alla ekipage kör samma moment, vilka är:
 1. Fritt följ som i klass 2 Koff 3
 2. Slät Inkallning som i klass 2 Koff 2
 3. Metall apportering som i klass3 Koff 2
 4. Sitt, stå, ligg under gång som i klass Elit Koff 4
 5. Hopp som i klass 1 Koff 2
 6. Platsliggande som i klass 1 men med TL
  som promenerar framför hundarna en gång. Koff 3
 7. Totalt 16 = 160 p

Erhåller fler ekipage samma poäng gäller följande:
1. Högs betyg i fritt följ
2. Högst betyg i stå, sitt, ligg
3. Delad placering

 Statuter för Rallylydnads KM

 • Deltagarna skall vara medlemmar i NLKK, de behöver inte tävla officiellt för klubben.
 • Alla deltagare tävlar i en gemensam s.k. öppen klass, dvs. en bana gjord med skyltar från samtliga fyra klasser. Banan genomförs med kopplad hund.
 • Om fler slutar på samma poäng skall de skiljas åt genom en separat runda på endast 4-5 skyltar. Dessa skyltar är hemliga fram till banvandringen.
 • Om det finns möjlighet skall även domare, skrivare och tävlingssekreterare kunna deltaga.

KM i rallylydnad genomförs tillsammans med KM i lydnad och avslutas med en gemensam grillkväll.

Anmäl dig till tavling@nlkk.nu