Lydnadstävling i klass 1 & 2

Välkommen till höstens lydnadstävling
söndag den 8/9 -2013 vid Jägarhyddan

juni 2011 043
Läs mer i inbjudan inbjudan ly 8.9