NLKK inbjuder till årsmöte 2013

Välkommen till NLKK:s årsmöte som äger rum
söndagen 24 februari 2013 klockan 13.00 på Jägarhyddan.
Det bjuds på kaffe och smörgås.