Sista anmälningsdagen till rallylydnadskursen…..

Anmälan till vår rallylydnadskurs ska vara klubben tillhanda senast 20 augusti.
Det behövs fler ekipage för att vår kurs ska starta.
Första kurskväll är 24 augusti klockan 16.