ÄNDRAT DATUM FÖR PLANERINGSDAGEN

Datum för planeringsdag inför vårens aktiviteter är ändrad.
Ny kallelse kommer.