Lydnadstävling 11 september

Anmäl din ankomst från klockan 9.
Kom i god tid före samlingen.
Samling för klass 2 klockan 9.45
Samling för klass 1 klockan 10.30

Välkommen till Jägarhyddan