Dags för anmälning till höstens officiella lydnadsprov 11 september

22 augusti är sista anmälnings- och betalningsdag till höstens lydnadsprov
11 september.
Domare är Marita Neteborn
Läs mer om våra tävlingar, där finns anmälningsblankett som du kan ladda ner.

Då utses även NLKK:s klubbmästerskap