PM inför Rallylydnadstävling 30 maj

Tider:
Nybörjarklass:
Anmälan mellan 11.30-11.55
Samling och banvandring 12.00
Första start 12.30

Fortsättningsklass:
Anmälan mellan 12.00-12.25
Samling och banvandring 13.00
Första start 13.30
Avancerad klass:
Anmälan senast 14.30
Samling och banvandring 15.10
Första start 15.40
Domare är Liss-Britt Elegård i nybörjarklass
och Sofia Angleby i fortsättningsklass och avancerad klass