ÅRSMÖTE

Alla medlemmar är välkomna till
Norrtälje Lokala Kennelklubbs årsmöte.
28 februari 2010
kl. 13 på Jägarhyddan