Senaste styrelseprotokollet

Nu finns senaste styrelseprokollet att läsa under fliken styrelsen