NLKK ska låta trycka nya medlemskort

Har du en bild på din hund, sänd den till juryn! Bästa foto kommer i tryck på de nya medlemskorten. Maila fotot till jensgrandinson@hotmail.com färe den 1 mars 2007.