Protokoll

Styrelsen har tagit beslut om att protokoll från styrelsemöten ej skall publiceras på hemsidan. Om någon vill ta del av tidigare protokoll från styrelsemöte kontakta styrelsen.